Διαχείριση βάρους

Καταγραφή της εξέλιξης από συνεδρία σε συνεδρία μέσω διαγραμμάτων που περιλαμβάνουν βάρος, λίπος, άλιπη μάζα, σωματικά υγρά κ.ά.

  • Πλήρως παραμετρικό Ερωτηματολόγιο για να καταγράφεται το πλήρες ιστορικό του εξεταζόμενου με τη χρήση 4 ερωτηματολογίων με στοχοποιημένες ερωτήσεις.
  • Διαχείριση Βάρους φτιάχνοντας το εξατομικευμένο θερμιδικό ισοζύγιο του εξεταζόμενου βασιζόμενο στο RMR του, τον τρόπο ζωής και την άσκηση με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα διατροφής βασισμένο στις ανάγκες του.
  • Εξέλιξη στον χρόνο (Trend Analysis) για όλες τις μετρήσιμες παραμέτρους. Μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάχνουμε εξατομικευμένες αναφορές επιλέγοντας ποιες παραμέτρους θέλουμε να δούμε σε σύγκριση στην εξέλιξη του χρόνου.
  • Στοχοποίηση βάρους, λίπους και μυϊκής μάζας. Μας δίνει τη δυνατότητα να βάζουμε στόχο, να γνωρίζουμε τη λιπώδη μάζα που πρέπει να προσλάβουμε/ χάσουμε ώστε να επιτύχουμε τον στόχο μας αλλά και να συγκρίνουμε και τις προηγούμενες μετρήσεις.
  • Ανάλυση Σωματομετρικών στοιχείων περιφέρειες μέσης, γοφών, κοιλιάς, στήθους, βραχίονα και γάμπας.
  • Ανάλυση Κινδύνου Υγείας : Γράφημα όπου παρουσιάζεται με χρωματική ανάλυση το επίπεδο κινδύνου υγείας του εξεταζόμενου βασιζόμενο σε ζωτικές τιμές και βασικές μετρήσεις (Χοληστερίνη, Πίεση, Διαβήτη κ.ά.)
  • Καταχώρηση Αιματολογικών εξετάσεων
  • Προσιτή διαδικασία για παιδιά, διαθέτοντας παιδική εκτύπωση με όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για την παιδική ανάπτυξη.