Δείκτης Μάζας Σώματος ( BMI )

Υπολογισμός ΔΜΣ
Χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμα για να ελέγξετε τον δείκτη μάζας του σώματος σας (BMI)
Χρησιμοποιήστε βρετανικές μονάδες μέτρησης
Ύψος
cm.
Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή ανάμεσα στο 125 και το 225.
Βάρος
kg.
Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή ανάμεσα στο 10.0 και 500.0 ( ένα δεκαδικό ).
Ύψος
ft.
in.
Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή ανάμεσα στο 4.2 και 7.3
Βάρος
lb.
st.
Παρακαλώ εισάγετε μια τιμή ανάμεσα στο 22.0 και 1000.0 ( ένα δεκαδικό ).
Υπολογισμός ΔΜΣ